Badania kliniczne

Aktualne programy lekowe

dr n. med. Bartosz Spławski

Na wrześniowej liście refundacyjnej znalazły się nowe opcje terapeutyczne w ramach programów lekowych. Dotyczą m.in. pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych. Jest to pierwsza aktualizacja programów lekowych od momentu ogłoszenia pandemii w marcu 2020 r.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Terapia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem niwolumabu w monoterapii w II linii leczenia.

Do najważniejszych kryteriów kwalifikacji do programu należą:

Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych enkorafenibem w skojarzeniu z binimetynibem.

Kryteria włączenia do programu obejmują:

Inne nowości w programach lekowych

1. Dinutuksymab w leczeniu pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma).

Do góry