Badania kliniczne

DAPA-CKD

Dapagliflozyna, jako pierwszy lek z grupy inhibitorów SGLT2, spowodowała istotne wydłużenie przeżycia w badaniu oceniającym nerkowe punkty końcowe u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek z cukrzycą typu 2 i bez tej choroby.

Na podstawie szczegółowych wyników przełomowego badania fazy III DAPA-CKD wykazano, że dapagliflozyna dodana do standardowego leczenia prowadziła do zmniejszenia częstości występowania złożonego punktu końcowego pogorszenia czynności nerek lub ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych bądź nerkowych o 39% w porównaniu z placebo (p <0,0001) u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (CKD – chronic kidney disease) w stopniu 2-4 i ze zwiększonym wydalaniem albumin. Uzyskano podobne wyniki u pacjentów z cukrzycą typu 2 i bez tej choroby.

Do góry