Badania kliniczne

Wykorzystanie osocza ozdrowieńców

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzą badania nad wykorzystaniem osocza z krwi ozdrowieńców w leczeniu COVID-19. Dzięki zaangażowaniu dawców udało się zabezpieczyć osocze dla wszystkich grup krwi. Badacze zachęcają do podjęcia współpracy szpitale z regionu.

Badanie „Zastosowanie osocza ozdrowieńców w terapii chorych na COVID-19 wraz z metabolomiczną i laboratoryjną oceną postępu terapii osoczem”, realizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jest finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych.

Do góry