Badania kliniczne

FRONTIER-3 (D9181C00001). Ocena skuteczności i bezpieczeństwa MEDI3506 u pacjentów dorosłych z niekontrolowaną astmą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

dr n. med. Bartosz Spławski

D9181C00001 jest randomizowanym badaniem fazy II z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo, mającym na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa, farmakokinetyki (PK) i immunogenności MEDI3506 u dorosłych uczestników z niekontrolowaną astmą umi...

Kryteria włączenia:

Do góry