Badania kliniczne

CheckMate 7FL. Ocena zastosowania niwolumabu w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową i adiuwantową terapią hormonalną u pacjentów z rakiem piersi wysokiego ryzyka, z dodatnim receptorem estrogenowym (ER+), z ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2-)

dr n. med. Bartosz Spławski

CheckMate 7FL to randomizowane wieloramienne badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo niwolumabu w porównaniu z placebo w skojarzeniu z neoadiuwantową (przedoperacyjną) chemioterapią i adiuwantową (pooperacyjną) terapią hormonalną u uczestników wysokiego ryzyka, z rakiem piersi we wczesnym stadium z dodatnim receptorem estrogenowym, z ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ER+, HER2-).

Do góry