Badania kliniczne

AKTUALNE PROGRAMY LEKOWE. Na wrześniowej liście refundacyjnej w ramach programów lekowych pojawiły się nowe opcje terapeutyczne zarówno dla pacjentów onkologicznych, jak i nieonkologicznych

dr n. med. Bartosz Spławski

Program B.65 dotyczy leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z zastosowaniem tisagenlecleucelu (pierwsza refundowana terapia CAR-T)

Do leczenia kwalifikowani są pacjenci w wieku do 25 lat z nawrotową i/lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL – acute lymphoblastic leukemia) z komórek B, u których spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków (punkty 1-5) oraz w...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Program B.65 dotyczy leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z zastosowaniem tisagenlecleucelu (pierwsza refundowana terapia CAR-T)

Do leczenia kwalifikowani są pacjenci w wieku do 25 lat z nawrotową i/lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL – acute lymphoblastic leukemia) z komórek [...]

Program B.123 dotyczący leczenia pacjentów z chorobą Wilsona z zastosowaniem treintyny

Kryteria kwalifikacji:

Do góry