Badania kliniczne

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa astegolimabu u uczestników z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

dr n. med. Bartosz Spławski

Jest to badanie fazy II, które oceni skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę astegolimabu w połączeniu ze standardową terapią podtrzymującą w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) u pacjentów z POChP, którzy byli palaczami lub palą obecnie i mają w wywiadzie częste zaostrzenia choroby.

Do góry