Dermatologia

Przyłuszczyca – problematyczna choroba skóry
Część 2. Przyłuszczyca plackowata

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • Przyłuszczyca plackowata jest przewlekłą, limfoproliferacyjną chorobą skóry charakteryzującą się obecnością symetrycznych ognisk rumieniowo-złuszczających umiejscowionych na tułowiu i kończynach, którym nie towarzyszą dolegliwości podmiotowe
  • Wyodrębnia się jej postać drobnoogniskową (łagodną) i wielkoogniskową (będącą wstępnym stadium rozwoju ziarniniaka grzybiastego)

Opis przypadku

Do kliniki dermatologii i wenerologii zgłosił się 70-letni mężczyzna z powodu symetrycznych ognisk rumieniowych zlokalizowanych na tułowiu i kończynach dolnych. Zmiany wykazywały niewielkie złuszczanie na powierzchni, miały średnicę od 8 do 10 cm. W obrębie niektórych wykwitów widoczne były ścieńczenie i zanik skóry z akcentuacją naczyń krwionośnych (ryc. 1, 2). Barwa rumieni nie była jednolita. Zmianom nie towarzyszyły żadne dolegliwości podmiotowe. W wywiadzie chory podawał nadciśnienie tętnicze i przewlekłą chorobę niedokrwienną serca.

W badaniu histopatologicznym stwierdzono pogrubiały naskórek z ogniskowym wnikaniem limfocytów i niewielkim zgąbczeniem. W skórze okołonaczyniowe nacieki limfoidalne rozproszone i wnikające w okolice mieszka.


 

Komentarz

W pierwszej części pracy opublikowanej w numerze lutowym „Medycyny po Dyplomie” podkreślono, że określenie „przyłuszczyca” (parapsoriasis) należy do najbardziej mylących terminów w dermatologii, ponieważ dotyczy dwóch całkowicie odmiennych pod wzg...

Do góry