Medycyna rodzinna

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze w podstawowej opiece zdrowotnej?

lek. Marcin Michno1

lek. Jan W. Pęksa2,3

1Praktyka Lekarzy Rodzinnych w Krakowie

2Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

3Zakład Opieki Zdrowotnej COR VITA w Krakowie

Adres do korespondencji:

lek. Jan W. Pęksa

Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej

oraz Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: janwpeksa@gmail.com

  • Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego, cele terapeutyczne i strategie postępowania umożliwiające właściwą kontrolę ciśnienia
  • Możliwe połączenia dwu- i trzylekowe (najlepiej w postaci jednego preparatu) jako optymalny sposób terapii
  • Sytuacje, które wymagają skierowania pacjenta do specjalisty lub do szpitala

Według obowiązującej w Europie definicji nadciśnienie tętnicze jest stanem, w którym wartość ciśnienia skurczowego wynosi ≥140 mmHg i/lub ciśnienia rozkurczowego ≥90 mmHg. Nadciśnienie tętnicze obejmuje więc sytuacje, gdy podniesione jest tylko ciśnienie skurczowe, tylko ciśnienie rozkurczowe lub obie te wartości. Mimo określenia, że w pomiarach domowych wartości ciśnień nie powinny przekraczać 135 i/lub 85 mmHg, za podstawę rozpoznania tego schorzenia wciąż się przyjmuje, według obowiązujących zaleceń, wyniki prawidłowo wykonanych pomiarów gabinetowych1-3. Szczegółowe kwestie diagnostyki i leczenia nadciśnienia zostały przedstawione w wytycznych European Society of Cardiology (ESC) i European Society of Hypertension (ESH) z 2018 r., a także w opartych na nich wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2019 r.2,3

Z dużych badań epidemiologicznych przeprowadzanych w Polsce, np. z Wieloośrodkowego Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności (WOBASZ), wynika, że częstość występowania nadciśnienia tętniczego w naszym kraju jest bardzo wysoka i w ostatnich latach wzrosła. W pierwszej edycji wspomnianego badania (lata 2003-2005, n = 13 545, wiek badanych 20-74 lata) stwierdzono występowanie nadciśnienia u ok. 37% testowanych osób4. W drugiej edycji (WOBASZ II, lata 2013-2014, n = 6163, wiek 19-99 lat) częstość ta wyniosła ok. 45%. Obserwowany wzrost częstości występowania nadciśnienia wśród badanych utrzymał się po przeprowadzeniu standaryzacji częstości występowania nadciśnienia związanej z wiekiem i płcią5,6. Nadciśnienie występuje szczególnie często wśród ludzi starszych, co wykazano w badaniu POLSENIOR, którego wyniki opublikowano w 2012 r. Chorobę stwierdzono aż u 76% osób >65 r.ż. (n = 4929)6-8.

Nadciśnienie tętnicze jest istotnym czynnikiem ryzyka wielu chorób sercowo-naczyniowych (choroby niedokrwiennej serca, udarów mózgu, miażdżycy tętnic obwodowych) i niewydolności nerek u obu płci. Jest ponadto najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia2,9,10. W pracy przedstawiono zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego, cele terapeutyczne i strategie lecznicze, które mogą zostać zastosowane, aby dobrze kontrolować wartości ciśnień. Skupiono się szczególnie na roli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Cele terapeutyczne i strategia postępowania

Docelowe wartości w leczeniu nadciśnienia tętniczego różnią się w zależności od wieku pacjentów. Dla osób w wieku poniżej 65 lat podawany jest także odrębny [...]

Zasady farmakoterapii

Po ustaleniu rozpoznania nadciśnienia tętniczego i podjęciu decyzji o włączeniu farmakoterapii należy dążyć do uzyskania docelowych wartości ciśnienia dla danego pacjenta. Wiele zasad [...]

Kiedy kierować pacjenta do specjalisty?

W większości przypadków nadciśnienie tętnicze może być z powodzeniem leczone w ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej6,31,32. W codziennej praktyce klinicznej można jednak często spotkać się z sytuacją, [...]

Podsumowanie

Nadciśnienie tętnicze jest najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia i schorzeniem bardzo częstym w populacjach większości państw. W Polsce na podstawie porównania danych [...]

Do góry