Depresja u pacjenta z padaczką – czy potrzebne jest inne leczenie?

prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
lek. Marta Litwińska-Bołtuć

II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki

II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii

al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa; e-mail: swiecick@ipin.edu.pl

  • Wydaje się, że często przejawiane przekonanie o możliwym niekorzystnym wpływie leków przeciwdepresyjnych na przebieg padaczki nie znajduje uzasadnienia w wynikach badań
  • Rzeczywistymi problemami w populacji chorych na padaczkę z depresją są za mała liczba badań dotyczących tej populacji oraz zbyt słaba świadomość potrzeby i możliwości leczenia depresji u tych pacjentów


W tytule tego artykułu znajduje się pozornie jedno pytanie. W rzeczywistości chodzi o kilka różnych pytań. Po pierwsze: czy depresja u chorych na padaczkę różni się pod względem objawów lub przebiegu od innych postaci depresji, co oczywiście implikowałoby inne postępowanie (różne objawy leczy się w odmienny sposób)? Po drugie: czy reakcja na leki przeciwdepresyjne u chorych na padaczkę jest inna niż u pozostałych cierpiących na depresję, a zatem czy z powodu różnej skuteczności potrzebne jest stosowanie jakichś innych leków? Po trzecie: czy standardowo stosowane leki przeciwdepresyjne mogą być bezpiecznie podawane chorym na padaczkę, a więc czy nie wymagają oni innego postępowania nie ze względu na skuteczność terapii, ale na jej bezpieczeństwo?

Przypuszczalnie można by zadać jeszcze kilka bardziej szczegółowych pytań, ale wydaje się, że najważniejsze są te trzy, czyli pytania o odmienność symptomatologii, leczenia ze względu na skuteczność oraz leczenia ze względu na bezpieczeństwo kuracji. Prawdopodobnie najwięcej danych empirycznych dotyczy trzeciego pytania, dostępne informacje pozwalają jednak w jakimś stopniu odpowiedzieć także na dwa pierwsze (przynajmniej częściowo).

Symptomatologia depresji u pacjentów z padaczką

Częstość występowania depresji u chorych na padaczkę jest większa niż w dobranej grupie osób należących do populacji ogólnej, u których nie stwierdza się chorób neurologicznych, ale także w porównaniu z grupą osób z innymi schorzeniami przewlekłymi1-4. Wiadomo, że występowanie objawów depresji niekorzystnie wpływa na jakość życia chorych i może pogarszać przebieg padaczki.

Występujące u chorych na padaczkę objawy depresji można podzielić w zależności od ich czasowego występowania w stosunku do napadów padaczkowych. Wyróżniamy więc depresyjne objawy napadowe (objawy depresyjne stanowią część symptomatologii napadu pa...

Objawy depresji występujące u chorych z padaczką są często łagodniejsze i przemijają szybciej niż w przypadku typowej dużej depresji. Z tego względu Blumer i wsp.5 proponowali nawet używanie określenia „międzynapadowe zaburzenia dysforyczne” na op...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Symptomatologia depresji u pacjentów z padaczką

Częstość występowania depresji u chorych na padaczkę jest większa niż w dobranej grupie osób należących do populacji ogólnej, u których nie [...]

Reakcja na leki przeciwdepresyjne u chorych na padaczkę

Liczba danych dotyczących skuteczności konkretnych leków przeciwdepresyjnych w terapii zaburzeń depresyjnych u pacjentów z padaczką jest stosunkowo niewielka. Autorzy systematycznego przeglądu [...]

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwdepresyjnych u chorych na padaczkę

Termin „leki przeciwdepresyjne” jest określeniem stosowanym niezbyt precyzyjnie, nie oznacza z pewnością grupy substancji o podobnej budowie czy zbliżonych właściwościach farmakodynamicznych, [...]

Podsumowanie

Odpowiedź na pytania postawione we wstępie do tego artykułu jest trudniejsza, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Główną przyczyną [...]

Do góry