Jaki wpływ na pacjentów z chorobą neurologiczną może mieć zakażenie SARS-CoV-2?

lek. Damian Mojsak1
prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska2

1II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

lek. Damian Mojsak

II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

e-mail: damian.mojsak@gmail.com

  • Dane dotyczące patomechanizmu zakażenia SARS-CoV-2 nie są w pełni wyjaśnione, jednak zdolność do łączenia się z receptorem enzymu konwertującego angiotensynę 2 i wnikania do OUN wskazuje, że wirus ten ma potencjał neuroinwazyjny, który może wywołać choroby takie jak encefalopatia, wirusowe zapalenie mózgu, martwica krwotoczna, dość nieliczne opisy przypadków wskazują jednak, że taki obraz kliniczny ma raczej charakter incydentalny

Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od dawna i są czynnikami patogennymi zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt. COVID-19 to choroba wywoływana przez jeden z podtypów koronawirusa: SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)1. Pod koniec 2019 r. wirus ten został powiązany z serią zapaleń płuc w Wuhan, mieście w prowincji Hubei w Chinach, po czym gwałtownie rozprzestrzenił się na pozostały obszar Chin oraz inne kraje i kontynenty, stając się przyczyną ogólnoświatowej pandemii. Łatwość rozprzestrzeniania i dynamika choroby stanowią wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej krajów całego świata (tab. 1).

Epidemiologia

Obecnie na całym świecie zostało zgłoszonych ponad 11 milionów potwierdzonych przypadków COVID-19, zaś zasięg choroby objął wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktyki. Ocena ryzyka zakażenia wciąż jest przedmiotem intensywnych badań. Najważniejszą drogą zakażenia pozostaje bezpośrednia transmisja z osoby zakażonej na osobę zdrową poprzez aerozol kropelek zawierających wirusa podczas kaszlu, kichania, mówienia bądź oddychania. Do zakażenia może również dojść przez dotknięcie powierzchni, na której znajduje się wirus, a następnie powierzchni oka bądź śluzówek. Kropelki zawierające wirusa nie przemieszczają się zazwyczaj na odległość większą niż dwa metry. Ponadto SARS-CoV-2 został odnaleziony również w materiale pochodzenia nieoskrzelowego, takim jak stolec, krew, łzy czy nasienie, rola tych lokalizacji w zakażeniu nie została jednak wyjaśniona.

Patomechanizm

Patomechanizm działania wirusa uwarunkowany jest jego budową. SARS-CoV-2 jest jednym z siedmiu członków rodziny koronawirusów zdolnych do wywoływania infekcji u człowieka. Cztery z nich odpowiedzialne są za powodowanie wirusowych infekcji górnych ...

Patomechanizm SARS-CoV-2 jest obecnie obiektem szczególnego zainteresowania naukowców. Mechanizm, w którym dochodzi do zapalenia płuc, wydaje się szczególnie złożony. Po wniknięciu do komórki SARS-CoV-2 namnaża się gwałtownie i wywołuje silną reak...

Przedmiotem dyskusji są drogi wniknięcia wirusa do układu nerwowego. Jedną z możliwych jest droga przez opuszki węchowe, co wykazano w eksperymencie zakażenia koronawirusem OC43 u myszy6. Inne możliwe drogi wniknięcia do OUN to przeniknięcie barie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

COVID-19 obejmuje szeroki zakres objawów ze strony wielu układów narządów. Zjawisko to może być związane z dużym rozpowszechnieniem receptora ACE2, którego [...]

COVID-19 a zaburzenia neurologiczne

Powikłania neurologiczne wśród pacjentów z COVID-19 są częste i występują nawet u połowy hospitalizowanych. Obejmują objawy takie jak bóle i zawroty [...]

Jaki wpływ COVID-19 może mieć na pacjentów z chorobami neurologicznymi – podsumowanie

Na podstawie dokonanego przeglądu piśmiennictwa i analizy mechanizmów patogenetycznych zakażenia SARS-CoV-2 można wnioskować, że największe ryzyko dla pacjentów stanowi wcześniej występująca [...]
Do góry