Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Szanowni Państwo!

Wybierając tematykę artykułów do niniejszego wydania „Okulistyki po Dyplomie,” jak zawsze staraliśmy się, aby z jednej strony stanowiły swego rodzaju podsumowanie lub kompendium wiedzy na dany temat, a z drugiej – aby obok przedstawienia czysto teoretycznej wiedzy miały dużą wartość praktyczną dla naszych Czytelników. Staraliśmy się także, aby poruszane kwestie były na tyle zróżnicowane, by każdy znalazł coś dla siebie. Może to być jakaś szczególnie interesująca go tematyka lub zagadnienie, z którym Czytelnik styka się najczęściej w swojej praktyce.

Przy tej okazji polecam Państwa uwadze artykuł poświęcony zmianom ocznym w stwardnieniu rozsianym. Jest to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, atakująca często młodych dorosłych (w 20-40 roku życia), u których może powodować między innymi zmiany w obrębie narządu wzroku. Sądzę, że artykuł na ten temat okaże się szczególnie interesujący dla Czytelników, którzy spotykają takich pacjentów w swoich gabinetach lub udzielają konsultacji na oddziałach neurologicznych.

Jedną z najczęściej obserwowanych chorób jest zespół pseudoeksfoliacji (PEX), będący nierzadko przyczyną jaskry wtórnej, podwichnięcia soczewki lub po prostu problemów okulistycznych, na przykład podczas operacji zaćmy. Artykuł doc. Małgorzaty Figurskiej i dr Mileny Kozery bardzo wnikliwie przedstawia epidemiologię, etiopatogenezę, objawy, powikłania oraz sposoby leczenia tej jednostki chorobowej i zawiera wiele praktycznych uwag przydatnych w codziennej praktyce.

Podobne znaczenie praktyczne ma artykuł poświęcony terapii laserowej w jaskrze, przygotowany przez prof. Martę Misiuk-Hojło oraz dr Małgorzatę Mulak. Autorki w bardzo przystępny i zwięzły sposób przekazują wiele wskazówek niezwykle cennych, zwłaszcza dla osób, które na co dzień zajmują się laseroterapią lub prowadzą poradnię jaskrową.

Sądzę, że również pozostałe artykuły związane z oczopląsem u dzieci, przewlekłym łzawieniem czy malformacjami naczyniowymi oczodołu okażą się dla Państwa interesujące, ponieważ wszystkie dotyczą zagadnień, z którymi większość z nas, okulistów, spotyka się niemal codziennie.

Z poważaniem

Do góry