Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie „Okulistyki po Dyplomie”. Mam nadzieję, że wybrane przez nas artykuły są nie tylko interesujące, ale również przydają podczas egzaminów specjalizacyjnych. Tym z Państwa, którym w ostatnim czasie udało się zdać taki egzamin – serdecznie gratuluję. Za pozostałych trzymam kciuki i wierzę, że poradzą sobie następnym razem, już za parę miesięcy.

W bieżącym numerze gorąco polecam Państwu pracę na temat wpływu czynników śródoperacyjnych na występowanie zmętnienia torebki tylnej soczewki, artykuł o metodach terapii dołka rozwojowego tarczy nerwu wzrokowego, a także pracę o wpływie chlorochiny na narząd wzroku.

Na uwagę zasługuje też opracowanie doc. Małgorzaty Figurskiej poświęcone różnicowaniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) z makulopatiami o innej etiologii. Jest to praca ważna pod względem praktycznym, gdyż dotyczy zagadnienia, z którym spotykamy się bardzo często. Nieinwazyjne narzędzia diagnostyczne, takie jak optyczna koherentna tomografia (OCT), angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa, elektrofizjologia czy autofluorescencja, dostarczają wciąż nowych informacji o złożonych procesach degeneracyjnych w AMD i sprawiają, iż morfologia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem jest dość dobrze poznana.

Komputery praktycznie zrewolucjonizowały naszą pracę i sposób, w jaki spędzamy wolny czas. Wraz z wydłużaniem się czasu pracy przy komputerze coraz częściej pojawiają się dolegliwości, które nie występowały w przypadku czytania tekstu drukowanego. Zespół objawów związanych z pracą wzrokową do bliży przy monitorze został nazwany zespołem widzenia komputerowego (CVS – computer vision syndrome). Właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest artykuł dr Barbary Nowackiej i prof. Wojciecha Lubińskiego, do lektury którego bardzo Państwa zachęcam.

Do góry