Ostry dyżur

Rozwarstwienie siatkówki

lek. Weronika Szliwa
dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

Oddział Okulistyki Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska, Oddział Okulistyki Szpitala Klinicznego, Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego, im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, e-mail: joannaproscinska@interia.pl

  • Na podstawie przedstawionego przypadku w artykule omówiono problem prowadzenia pacjentów zarówno bez objawów, z przypadkowo wykrytym degeneracyjnym rozwarstwieniem siatkówki w jednym lub obojgu oczach, jak i z powikłaniami rozwarstwienia wymagającymi odpowiedniego leczenia  


Opis przypadku

Do okulistycznej izby przyjęć zgłosiła się 78-letnia pacjentka skierowana z poradni okulistycznej z powodu rozwarstwienia siatkówki z przedarciem i towarzyszącym odwarstwieniem siatkówki w oku prawym. Przyczyną zgłoszenia się na wcześniejszą kontrolę do okulisty było nasilenie pogorszenia widzenia trwającego od kilku miesięcy. W wywiadzie znalazły się: astygmatyzm krótkowzroczny obojga oczu, stan po operacji zaćmy obojga oczu, prawdopodobnie kilkuletnia obserwacja rozwarstwienia siatkówki w oku prawym, ponadto nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane farmakologicznie. W badaniu oka prawego wykazano: najlepszą skorygowaną ostrość wzroku 0,6 (czytanie bokiem), ciśnienie wewnątrzgałkowe 12 mmHg, odcinek przedni spokojny, ustawioną prawidłowo w torbie tylnej sztuczną soczewkę, stan po kapsulotomii tylnej. W badaniu oftalmoskopowym dna oka plamka była matowa, uniesiona, z przegrupowaniami nabłonka barwnikowego, w kwadrantach dolnoskroniowych stwierdzono obszar rozwarstwienia z otworami siatkówki pełnej grubości (w warstwie zewnętrznej i wewnętrznej rozwarstwienia) na godzinach 8.30 i 7.00. W badaniu oka lewego wykazano: najlepszą skorygowaną ostrość wzroku 1,0, ciśnienie wewnątrzgałkowe 11 mmHg, odcinek przedni spokojny, ustawioną prawidłowo w delikatnie zmętniałej torbie tylnej sztuczną soczewkę, siatkówkę przyłożoną.

W badaniach dodatkowych wykazano rozwarstwienie siatkówki oka prawego, obejmujące plamkę (ryc. 1) wraz z płaskim, niewielkim odwarstwieniem siatkówki występującym obwodowo w kwadrantach dolnoskroniowych (ryc. 2). Pacjentkę zakwalifikowano do leczenia chirurgicznego. W trakcie oczekiwania na operację nastąpiła progresja odwarstwienia z objęciem plamki, w związku z czym zabieg witrektomii przez część płaską ciała rzęskowego z podaniem oleju silikonowego i opierścienieniem w znieczuleniu ogólnym wykonano w trybie nagłym.

Wprowadzenie

Na podstawie przedstawionego przypadku w artykule omówiono problem prowadzenia pacjentów zarówno bez objawów, z przypadkowo wykrytym degeneracyjnym rozwarstwieniem siatkówki w jednym lub obojgu oczach (ryc. 3), jak i z powikłaniami rozwarstwienia ...

Zwyrodnieniowe rozwarstwienie siatkówki

Definicja

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rodzaje histologiczne zwyrodnieniowego rozwarstwienia siatkówki

Histologicznie wyróżniamy postać typową oraz siateczkowatą zwyrodnienia drobnotorbielowatego, podobny jest też podział rozwarstwienia siatkówki.

Objawy i powikłania

Retinoschisis zwykle jest bezobjawowe, pacjenci nie zgłaszają błysków i z reguły nie zauważają ubytków w polu widzenia, a rozpoznanie jest na ogół ustalane przy okazji [...]

Diagnostyka różnicowa

Najczęściej obwodowo położone, degeneracyjne rozwarstwienie siatkówki zostaje przypadkowo wykryte podczas badania okulistycznego wykonywanego z innej przyczyny. Zdarzają się jednak sytuacje kliniczne, gdy [...]

Postępowanie

W przypadku ograniczonego, małego i obwodowo zlokalizowanego rozwarstwienia siatkówki rozpoznanego przypadkowo, szczególnie jeśli otwory siatkówki nie występują w obu warstwach, można obserwować pacjenta i dokonywać [...]

Podsumowanie

Kliniczne różnicowanie rozwarstwienia i odwarstwienia siatkówki jest ważne, ponieważ stany te charakteryzują się odmiennym przebiegiem i różnym postępowaniem. Większość przypadków nabytego rozwarstwienia siatkówki, [...]

Do góry