Ortoptyka

Standardy leczenia niedowidzenia

lekarz okulista Blanka Kotkowska-Kiejna

dyplomowana ortoptystka Dominika Bukowska

Centrum Okulistyczne Dzieci i Dorosłych BiN-Med, Gdynia

Adres do korespondencji:

lek. Blanka Kotkowska-Kiejna

Centrum Okulistyczne Dzieci i Dorosłych BiN-Med

ul. Powstania Śląskiego 4a, 81-462 Gdynia

e-mail: kontakt@okulistagdynia.com

  • W artykule szczegółowo opisano typy niedowidzenia, jego diagnostykę i metody leczenia
  • Leczenie niedowidzenia – mimo że stanowi wyzwanie dla dziecka, rodziców i okulisty – w znakomitej większości przypadków przynosi satysfakcjonujące wyniki, przy czym warunkiem powodzenia jest profesjonalne i rzetelne podejście do problemu

Mimo ogólnodostępnej i obszernej wiedzy na temat niedowidzenia wciąż stanowi ono wyzwanie w praktyce okulistycznej i ortoptycznej. Niedowidzenie (ambliopia) jest definiowane jako jednostronne lub rzadziej obustronne obniżenie ostrości widzenia mimo zastosowania najlepszej możliwej korekcji okularowej przy jednoczesnym braku organicznej przyczyny jego wystąpienia. Jest ono w wielu przypadkach odwracalne dzięki podjęciu wczesnego i odpowiedniego leczenia1-2.

Niedowidzenie jest najczęstszą przyczyną obniżenia ostrości wzroku u dzieci i jeśli nie jest leczone, utrzymuje się również w życiu dorosłym. Występuje u 3-6% dzieci oraz dorosłych i jest zaliczane do jednej z głównych przyczyn osłabionej ostrości wzroku, co ma znamienny wpływ na rozwój społeczny3-5. Niedowidzenie wpływa na pogorszenie jakości życia i ogranicza możliwości zawodowe. Może się wiązać z zaburzeniami widzenia przestrzennego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, niską samooceną i lękiem przed utratą widzenia w drugim oku5-8.

Niedowidzenie rozpoznajemy wtedy, gdy różnica w ostrości wzroku między oczami wynosi ≥2 rzędy na dowolnej tablicy optotypów lub ≤0,5 w skali Snellena. Zaawansowanie niedowidzenia dzielimy zależnie od ostrości wzroku na średnie (0,25-0,5 w skali Snellena) i głębokie (0,2-0,05 w skali Snellena)9.

Typy niedowidzenia

Niedowidzenie zezowe powstaje w pierwszych latach rozwoju wzroku, gdy mózg jest zdolny do wytworzenia mechanizmu adaptacyjnego w celu uniknięcia dwojenia. Hamuje on odbiór przez korę mózgową bodźca wzrokowego pochodzącego z dołeczka w oku zezującym10,11. W zezie brakuje istotnej stymulacji, jaką jest widzenie obuoczne; supresja jest silna i ciągła. Występuje ona również w oku dominującym podczas fiksacji okiem niedowidzącym12. Niedowidzenie zezowe jest przede wszystkim konsekwencją supresji, prowadzącą do ubytków neuronalnych13. Ma ono największy wpływ na ostrość wzroku i widzenie obuoczne, a wczesne podjęcie leczenia jest kluczowe w odniesieniu do dalszego rokowania14.

Fiksacja ekscentryczna jest zjawiskiem patologicznym związanym z konsekwentnym używaniem pozadołkowej okolicy siatkówki do patrzenia okiem niedowidzącym15. Obserwuje się ją w długotrwałej ezotropii i mikrotropii. Im bardziej ekscentryczna i niesta...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka niedowidzenia

Aby wykryć niedowidzenie i jego przyczynę, konieczne są ocena ostrości wzroku i ustalenie wady refrakcji obojga oczu, ocena fiksacji, stanu widzenia obuocznego oraz [...]

Leczenie niedowidzenia

Według badań przeprowadzonych przez Pediatric Eye Disease Investigator Group (PEDIG) czas zasłaniania zależy od stopnia niedowidzenia oraz wieku pacjenta. Jeśli niedowidzenie [...]

Terapia wzrokowa

Dobrze dobrana korekcja i zasłanianie oka dominującego są podstawą sukcesu w walce z niedowidzeniem. Są to zarazem najlepsze i najskuteczniejsze metody leczenia.

Współpraca z pacjentem

Ważnym aspektem skuteczności terapii jest współpraca lekarza, rodzica i pacjenta, ponieważ wprawdzie ten pierwszy wydaje zalecenia, jednak większość pracy leży po stronie [...]

Do góry