Aktualności

Aktualności

Opracowała Magda Szrejner

Limity to barbarzyństwo

Limitowanie świadczeń leczenia przeciwnowotworowego to luka prawna, która powinna być niezwłocznie usunięta – uważa Krzysztof Bukiel, szef OZZL. Napisał w tej sprawie listy do prezesa Sądu Najwyższego oraz do Prokuratora Generalnego. Zdaniem szefa związków zawodowych obaj przedstawiciele tych instytucji są zobowiązani do powiadomienia właściwych organów o lukach w prawie lub nieprawidłowościach, które zaburzają spójność systemu prawnego państwa.

– W szczególnie trudnej sytuacji stawiani są lekarze i dyrektorzy szpitali – uważa Krzysztof Bukiel. – Zmusza się ich bowiem przepisami prawa do odsyłania chorych, gdy wyczerpią się limity, czyli do postępowania, które może być potraktowane jako przestępstwo.

OZZL zapowiada, że będzie walczył o zaprzestanie limitowania procedur onkologicznych wszystkimi możliwymi siłami i o wprowadzenie przepisów prawnych uniemożliwiających administracyjne zarządzanie ilością udzielanych świadczeń.

Nowy oddział dla dzieci

Pierwszy ośrodek kompleksowo diagnozujący i leczący chore onkologicznie dzieci powstaje w Rzeszowie w Szpitalu Wojewódzkim nr 2. Mali pacjenci chorzy na raka pod koniec 2014 roku będą przyjmowani na nowoczesny oddział onkohematologii. Szacuje się, że w 2015 roku będzie tu hospitalizowanych ok. 600 pacjentów z Podkarpacia, a także spoza regionu.

Budowa i wyposażenie nowego oddziału ma pochłonąć w sumie ok. 13,5 mln zł.

(Nie)chciany PET

Białostockie Centrum Onkologii jako pierwszy ośrodek w województwie podlaskim zainwestowało w PET. Aparat do pozytonowej tomografii emisyjnej kosztował 10 mln zł i rozwiązałby sytuację pacjentów województwa podlaskiego, którzy do tej pory musieli jeździć do ośrodków w Warszawie czy Olsztynie, gdyby nie fakt, że NFZ nie podpisał umowy na diagnostykę tym urządzeniem.

Rzecznik podlaskiego funduszu przekonuje w mediach, że płatnik problemu nie widzi, bowiem potrzeby mieszkańców Podlasia zabezpiecza ośrodek warszawski, a kolejki na diagnostykę PET-em nie są długie. Firma, która zainstalowała aparat w centrum onkologii liczy jednak, że podlaski oddział funduszu zdecyduje się na podpisanie umowy na wykonywanie badań w białostockiej placówce.

Tomaszów czeka na diagnostykę

Szpital w Tomaszowie Mazowieckim będzie miał nowoczesne Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. Na początku grudnia firma, która zainwestuje w centrum, dostała pozwolenie na budowę. Wewnątrz budynku zaplanowano pomieszczenia do diagnostyki, bunkier brachyterapii oraz trzy bunkry akceleratorów. Projekt zakłada również powstanie oddziału onkologicznego oraz centrum konferencyjnego.

Szpital czy klinika?

Ważą się losy działki ulokowanej obok warszawskiego Centrum Onkologii. Miasto chce, by powstał na niej Szpital Południowy, ale żeby dostał pozwolenie na budowę, Centrum Onkologii musi użyczyć fragment swojej działki do wytyczenia drogi dojazdu do nowego szpitala. Centrum nie chce jednak pozbywać się ziemi, bo w planach ma wybudowanie tam kliniki onkologicznej. Ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz złożyła zatem wniosek o wywłaszczenie szpitala onkologicznego z działki potrzebnej na dojazd. Według prawa decyzję taką może podjąć starosta, a tę funkcję pełni w Warszawie również prezydent miasta. Dlatego na jej prośbę wojewoda mazowiecki przekazał to zadanie innej jednostce samorządu terytorialnego, staroście powiatu warszawskiego zachodniego Janowi Żychlińskiemu. Starosta wszczął postępowanie wywłaszczeniowe w pierwszej połowie grudnia. Kiedy nastąpi decyzja, jeszcze nie wiadomo.

Budowę Szpitala Południowego mieszkańcom stolicy obiecywał już w 2006 roku Kazimierz Marcinkiewicz, który sprawował w stolicy zarząd komisaryczny. Ekipa obecnej prezydent Warszawy zobowiązała się, że szpital powstanie za jej kadencji.

Do góry