Najnowsze badania

Przeżycia i kliniczna ocena chorych operowanych z powodu kompresji rdzenia spowodowanej obecnością przerzutu – wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego badania AOSspine

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

CEL: Zabiegi neurochirurgiczne są coraz częściej wykonywane jako uzupełnienie strategii leczenia radioterapią i chemioterapią u pacjentów z przerzutami do kanału kręgowego powodującymi ucisk rdzenia kręgowego (MSCC). Jednak wpływ zabiegu na jakość życia (HRQoL) u tych chorych nie jest dobrze udokumentowany. Celem badania była prospektywna ocena przeżycia, ocena neurologiczna i funkcjonalna oraz ocena jakości życia u pacjentów z kompresją rdzenia wywołaną obecnością przerzutów, którzy poddani byli zabiegowi neurochirurgicznemu.

PACJENCI I METODY: 142 pacjentów, u których stwierdzono pojedynczy przerzut powodujący ucisk rdzenia kręgowego, poddanych było leczeniu operacyjnemu i zakwalifikowanych do prospektywnego wieloośrodkowego badania w Ameryce Północnej przez okres co ...

Do góry