Opis przypadku

Rak niedrobnokomórkowy anaplastyczny ślinianki przyusznej

Dr n. med. Piotr Pietkiewicz

Lek. Joanna Nowosielska-Grygiel

Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii UM w Łodzi

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii, II Katedry Otolaryngologii UM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel. 42 639 35 80, faks 42 639 35 80, e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

Celem pracy jest przedstawienie rzadkiego przypadku raka niedrobnokomórkowego anaplastycznego ślinianki przyusznej prawej ze współistnieniem gruczolaka wielopostaciowego po stronie lewej.

Z analizy statystycznej wynika, że nowotwory regionu głowy i szyi, głównie raki płaskonabłonkowe głowy i szyi (head and neck squamous cell cancer – HNSCC), stanowią ponad 5 proc. wszystkich zachorowań onkologicznych w Polsce, w tym 7,2 proc. u mężczyzn i 1,8 proc. u kobiet. Według Krajowego Rejestru Nowotworów z 2010 roku w naszym kraju stwierdzono 5909 nowych zachorowań (4658 u mężczyzn i 1251 u kobiet) i 3525 zgonów (2882 u mężczyzn i 643 u kobiet) z powodu nowotworów głowy i szyi, czyli ponad połowa chorych umiera pomimo pomocy medycznej.

Osobną grupą są nowotwory gruczołów ślinowych. Na podstawie badań epidemiologicznych stwierdzono, że stanowią one ok. 3 proc. nowotworów regionu głowy i szyi, natomiast zachorowalność waha się od 12 do 15 przypadków na 100 tys. mieszkańców.[1,2] W 2003 roku w Krajowym Rejestrze Nowotworów w Polsce zgłoszono ogółem 316 nowych przypadków złośliwych nowotworów gruczołów ślinowych.[3,4]

Współczynnik występowania nowotworów ślinianek jest wyższy u mieszkańców dużych aglomeracji miejskich.[2] W piśmiennictwie zwraca się uwagę na zanieczyszczenie środowiska naturalnego jako istotny czynnik w karcynogenezie ślinianek.[2] Większość badaczy podaje, że 80 proc. wszystkich nowotworów gruczołów ślinowych zlokalizowanych jest w śliniance przyusznej.[5,6]

Nowotwory gruczołów ślinowych mogą rozwijać się w obrębie dużych gruczołów ślinowych (w śliniankach przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych) oraz w okolicy małych gruczołów ślinowych, które rozmieszczone są w obrębie:

  • błony śluzowej jamy ustnej,
  • gardła,
  • jamy nosowej,
  • krtani,
  • zatok przynosowych.


Przy czym zdecydowana większość nowotworów ślinianek rozwija się w obrębie ślinianek przyusznych.[7]

Opis przypadku

Pacjentka, lat 83, została przyjęta do Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi 6 kwietnia 2016 roku w celu rozszerzenia diagnostyki guzów ślinianki przyusznej lewej i prawej oraz ustalenia strategii dalszego postępowania.

Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu, zmiany guzowate w obrębie okolicy przyusznej po obu stronach pacjentka obserwowała od ok. 10 lat. W związku z tym, iż nie dawały one dotychczas żadnych dolegliwości, nie podejmowała prób przeprowadzenia diagn...

Badanie miejscowe: W okolicy kąta żuchwy po stronie lewej zmiana guzowata lita o gładkich obrysach zewnętrznych, niebolesna, słabo ruchoma względem otoczenia, pokrywająca skóra niezmieniona. Wielkość zmiany ok. 30 × 20 mm. W okolicy kąta żuchwy po...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Problem kliniczny nowotworów ślinianki przyusznej leży w tym, iż rozwijają się one w szczególnych okolicach anatomicznych, a przede wszystkim tam, gdzie [...]

Podsumowanie

Nowotwory złośliwe ślinianek występują bardzo rzadko, ale niestety w większości przypadków rozpoznawane są w wysokim stopniu zaawansowania, uniemożliwiającym radykalne leczenie i [...]
Do góry