Aktualności

Wydarzyło się w onkologii

Monika Stelmach

W Kielcach na światowym poziomie

Klinika Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako drugi ośrodek w Polsce otrzymała akredytację i tytuł European Training Centre in Gynaecological Oncology (ESGO). Dzięki temu ginekolodzy onkolodzy szkolący się w SCO będą mogli ubiegać się o uzyskanie nadawanego przez ESGO tytułu europejskiego specjalisty w ginekologii onkologicznej, a ośrodek stanie przed szansą udziału w międzynarodowych projektach naukowych. Komitet Akredytacyjny ESGO brał pod uwagę m.in. zasady wielodyscyplinarnej opieki nad chorymi z nowotworami ginekologicznymi, strukturę oddziału, proces kształcenia młodych ginekologów onkologów, możliwości techniczne ośrodka i bloku operacyjnego oraz liczbę wykonywanych procedur.

Breast cancer unit w Łodzi

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi zamierza utworzyć ośrodek zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem raka piersi, tzw. breast cancer unit (BCU). Ośrodek ma zapewnić kompleksową opiekę. Takie placówki od lat są powszechne w wielu krajach Unii Europejskiej. W Polsce działa ich kilka, m.in. w Szczecinie, we Wrocławiu i w Kielcach.

Dofinansują posiłki

Do Centrum Radioterapii „Amethyst”, które działa przy krakowskim szpitalu im. Rydygiera, trafia coraz więcej pacjentów spoza Krakowa. Na czas zabiegów mają oni prawo do zakwaterowania w hotelu przy placówce, refundowanego przez NFZ, ale żywią się na własny koszt. Centrum postanowiło z własnego budżetu dofinansować posiłki 670 pacjentów, co ma uzasadnienie medyczne. Niedożywienie chorych onkologicznie utrudnia bowiem leczenie i prowadzi do gorszych rokowań terapii. Za jeden obiad pacjenci płacą 5 zł, natomiast resztę pokrywa centrum.

Rodzice budują oddział

Stowarzyszenie „Dzieciaki Chojraki”, które skupia głównie rodziców, zbiera środki na budowę nowego oddziału kliniki onkologicznej dla dzieci w Poznaniu. Celem akcji jest zgromadzenie 4,6 mln zł, czyli 15 proc. całej kwoty inwestycji, co pomogłoby starać się o dalsze dofinansowania, w tym z funduszy europejskich. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 31,2 mln zł. W Polsce brakuje miejsc na dziecięcych oddziałach onkologicznych. Obecnie wyleczenie uzyskuje się u 70-80 proc. małych pacjentów. Jedną z przyczyn niepowodzeń terapeutycznych jest zbyt późno postawiona diagnoza.

Nowa hematologia w Radomiu

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otworzył oddział hematologii. Pracuje tu łącznie czterech lekarzy specjalistów. Na oddziale znalazło się 21 łóżek, do tego dwułóżkowa sala dziennego pobytu. Szpital dostał na doposażenie oddziału 1,4 mln zł od marszałka województwa.

Szybka diagnoza

Czujniki chemiczne, nad którymi pracują naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie we współpracy z University of North Texas w Denton (USA), pomogą wykryć chorobę nowotworową już we wczesnej fazie jej rozwoju, kiedy są największe szanse na wyleczenie.

Doceniono kompleksowość

Oddział Hematologii i Onkologii Hematologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu został wyróżniony certyfikatem „W trosce o pacjenta” przyznawanym ośrodkom, które oferują kompleksową opiekę nad chorymi. W opolskim szpitalu pacjenci otrzymują nie tylko leczenie, lecz także dodatkowe wsparcie psychologiczne oraz edukację w zakresie celów terapeutycznych, zasad prawidłowego przyjmowania leków czy istoty wizyt i badań kontrolnych.

Nowe ośrodki w Świętokrzyskiem

W Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie otwarto konsultacyjne gabinety onkologiczne Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W powiecie ostrowieckim notuje się rocznie ponad 500 nowych zachorowań na nowotwory, w powiecie opatowskim ok. 200. W 2015 roku 3928 pacjentów z powiatu ostrowieckiego korzystało z opieki SCO. Powstanie filii terenowych zostało ujęte w mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki onkologicznej dla województwa świętokrzyskiego. Poza Opatowem i Ostrowcem Świętokrzyskim już wcześniej SCO otworzyło filie – we Włoszczowie i w Starachowicach.

Do góry