Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania niwolumabu w monoterapii w zaawansowanych lub rozsianych postaciach raka żołądka lub raka złącza przełykowo-żołądkowego. Wyniki badania CheckMate-032

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wstęp

Rokowanie chorych z zaawansowaną postacią raka gruczołowego żołądka lub złącza żołądkowo-przełykowego (GC/GEC) jest niekorzystne. Roczne przeżycie nie przekracza 30 proc. We wcześniejszych badaniach wykazano skuteczność oraz korzystny profil bezpieczeństwa terapii niwolumabem (ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG4 anty-PD-1) w czerniaku, niedrobnokomórkowym raku płuca i raku nerki. W prezentowanym badaniu oceniano skuteczność niwolumabu w GC/GEC.

Metoda

Chorzy z zaawansowaną postacią GC/GEC zostali zakwalifikowani do leczenia niwolumabem (3 mg/kg IV Q2W), terapia prowadzona była do czasu progresji lub nieakceptowalnej toksyczności. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek odpowiedzi obiektyw...

Do góry