Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Uzupełniające leczenie skojarzone dabrafenibem wraz z trametynibem znacząco redukuje ryzyko zgonu w czerniaku złośliwym w III stopniu zaawansowania z mutacją V600 w genie BRAF

Dr n. med. Beata Jagielska

Kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wyniki przeprowadzonego badania klinicznego III fazy COMBI-AD (NCT01682083) wskazują, że skojarzone leczenie uzupełniające dabrafenibem z trametynibem u pacjentów po leczeniu operacyjnym czerniaka z mutacją BRAF znacząco zmniejsza ryzyko zgonu oraz nawrotu.

Dr Axel Hauschild z University Hospital Schleswig-Holstein w Kiel w Niemczech wraz ze współpracownikami przeprowadzili badanie w celu opracowania schematu leczenia uzupełniającego u pacjentów z czerniakiem w stopniu III, u których pomimo leczenia operacyjnego nadal istnieje wysokie ryzyko wznowy.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym zastosowano leczenie uzupełniające dabrafenibem i trametynibem po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym u pacjentów z czerniakiem złośliwym w stopniu III z mutacją BRA...

Do góry