Aktualności naukowe

Terapia skojarzona awelumabem i aksytynibem jako leczenie I rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem jasnokomórkowym nerki: wstępne wyniki badania fazy 1b JAVELIN Renal 100

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

W prezentowanym badaniu oceniano skuteczność oraz bezpieczeństwo zastosowania kombinacji awelumabu (przeciwciała monoklonalnego IgG1 przeciwko zaprogramowanemu ligandowi śmierci komórkowej – PD-L1) oraz aksytynibu (inhibitora receptora VEGF, zatwierdzonego do leczenia w drugiej linii zaawansowanego raka nerki) w grupie dotychczas nieleczonych pacjentów z zaawansowanym rakiem jasnokomórkowym nerki.

Badanie JAVELIN Renal 100 jest trwającym, wieloośrodkowym badaniem fazy 1b z ustalaniem dawki i eskalacją dawki, przeprowadzonym w 14 ośrodkach w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. Do badania kwalifikowali się pacjenci w wieku 18 lat lub starsi (≥2...

Od 30 października 2015 roku do 30 września 2016 roku 6 pacjentów włączono w fazę ustalania dawki, a 49 w fazę zwiększania dawki. U jednego z sześciu pacjentów leczonych w fazie ustalania dawki odnotowano toksyczność stopnia 3 w postaci białkomocz...

Do góry