Onkologia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2018

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2018
Aktualności
Felieton
Aktualności naukowe
Doniesienia kongresowe
Aktualne poglądy
Między teorią a praktyką
Dążymy do celu
Nowoczesne metody
Od stomatologa dla onkologów
Aktualne poglądy
Okiem praktyka
Nowości
Dla pacjenta