Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

  • Cyramza (ramucyrumab) koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 10 mg/mL 2 fiol à 10 mL

Wskazania. ♦ W skojarzeniu z paklitakselem – leczenie dorosłych pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka lub gruczolakorakiem połączenia przełykowo-żołądkowego, u których wykazano progresję choroby po wcześniejszej chemioterapii pochodnymi platyny...

NOWE PREPARATY W PROGRAMACH LEKOWYCH

  • Anagrelide Vipharm (anagrelid) kaps. twarde 0,5 mg 100 szt., kaps. twarde 1 mg 100 szt. (w programie chemioterapii).
  • Cabometyx (kabozantynib) tabl. powl. 20 mg 30 szt., tabl. powl. 40 mg 30 szt., tabl. powl. 60 mg 30 szt. (w programie lekowym: leczenie raka nerki [ICD-10 C 64]).
  • Grenalvon (anagrelid) kaps. twarde 0,5 mg 100 szt., kaps. twarde 1 mg 100 szt. (w programie chemioterapii).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

Cyramza (ramucyrumab) koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 10 mg/mL 2 fiol à 10 mL

NOWE PREPARATY W PROGRAMACH LEKOWYCH

Anagrelide Vipharm (anagrelid) kaps. twarde 0,5 mg 100 szt., kaps. twarde 1 mg 100 szt. (w programie chemioterapii).

NOWE SUBSTANCJE ZAREJESTROWANE NA ŚWIECIE

Padeliporfina (Tookad, proszek do sporz. roztw. do wstrzyk. iv. – fiol. 183 mg i 366 mg)

Do góry