Doniesienia kongresowe

ESMO – co nowego?

Lek. Małgorzata Osmola

Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. Małgorzata Osmola, Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

W dniach 19-23.10.2018 roku w Monachium odbywał się kongres ESMO 2018 (European Society of Medical Oncology), którego hasłem przewodnim było „Zapewnienie dostępu do optymalnej opieki w chorobie nowotworowej”. Wydarzenie to stanowiło okazję do zdobycia wiedzy o najnowszych badaniach w dziedzinie onkologii, uczestniczenia w wielodyscyplinarnych dyskusjach, które mają na celu poprawę jakości opieki onkologicznej. Przedstawiamy najciekawsze tematy poruszane podczas kongresu.

RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO

Badanie STAMPEDE (Systemic Therapy in Advancing or Metastatic Prostate cancer: Evaluation of Drug Efficacy) – rola radioterapii gruczołu krokowego w przerzutowym raku gruczołu krokowego (mRGK)

Dr Chris Parker przedstawił wyniki badania STAMPEDE, dużego (n = 2061), wieloośrodkowego (n = 117) badania z randomizacją dotyczącego mRGK.

Kryteria włączenia do badania:

  • mRGK niedawno zdiagnozowany, bez wcześniejszego leczenia radykalnego,
  • potwierdzona choroba przerzutowa w badaniu scyntygraficznym i w badaniach obrazowych tkanek miękkich,
  • ablacja androgenowa (androgen deprivation therapy, ADT), rozpoczęta < 12 tygodni przed randomizacją,
  • brak przeciwwskazań do radioterapii.

Randomizacja: leczenie standardowe obejmujące ADT (+ docetaksel) lub radioterapię + ADT (+ docetaksel).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

RAK JAJNIKA

Kryteria włączenia do badania: rak jajnika w stopniu zaawansowania III-IV wg FIGO, niedawno zdiagnozowany, obecna mutacja BRCA 1, BRCA 2 lub [...]

LECZENIE WSPOMAGAJĄCE

W celu oszczędzenia czasu pacjenta w oczekiwaniu na chemioterapię oraz ekonomizacji procesu przygotowywania chemioterapii, grupa farmaceutów we współpracy z rządem francuskim [...]

ONCOFERTILITY – co wie lekarz?

Prawie 300 lekarzy zajmujących się w codziennej praktyce leczeniem raka piersi wzięło udział w badaniu dotyczącym wiedzy o dostępnych metodach zachowania [...]
Do góry