Aktualności naukowe

Suplementacja witaminy D a zapobieganie chorobom nowotworowym i sercowo-naczyniowym

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Nie jest jasne, czy suplementacja witaminą D zmniejsza ryzyko raka lub chorób układu krążenia, a dane z randomizowanych badań klinicznych są ograniczone.

Przeprowadzono randomizowaną, kontrolowaną placebo próbę z suplementacją witaminy D3 (cholekalcyferol) w dawce 2000 IU dziennie w celu zapobiegania nowotworom i chorobom układu krążenia wśród mężczyzn w wieku 50 lat lub starszych i kobiet w wieku 55 lat lub starszych w Stanach Zjednoczonych. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były rozwój raka dowolnego typu i poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe (zawał mięśnia sercowego, udaru mózgu lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych). Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały nowotwory narządowe, śmierć z powodu raka i dodatkowe zdarzenia sercowo-naczyniowe.

W sumie 25 871 uczestników, w tym 5106 rasy czarnej, zostało poddanych randomizacji. Suplementacja witaminą D nie wiązała się z niższym ryzykiem wystąpienia ani jednego z głównych punktów końcowych. Podczas mediany okresu obserwacji wynoszącej 5,3 r. raka rozpoznano u 1617 uczestników (793 w grupie witaminy D i 824 w grupie placebo; HR: 0,96 [95% CI, 0,88-1,06], p = 0,47). Poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe wystąpiły u 805 uczestników (396 w grupie witaminy D i 409 w grupie placebo; HR: 0,97 [95% CI, 0,85-1,12], p = 0,69). W analizach drugorzędowych punktów końcowych współczynniki ryzyka były następujące: dla śmierci z powodu raka (341 zgonów) – 0,83 (95% CI, 0,67-1,02), dla raka piersi – 1,02 (95% CI, 0,79-1,31), dla raka gruczołu krokowego – 0,88 (95% CI, 0,72-1,07), dla raka jelita grubego – 1,09 (95% CI, 0,73-1,62), wszystkich dużych zdarzeń sercowo-naczyniowych – 0,96 (95% CI, 0,86-1,08), dla zawału mięśnia sercowego – 0,96 (95% CI, 0,78-1,19), dla udaru mózgu – 0,95 (95% CI, 0,76-1,20), dla śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych – 1,11 (95% CI, 0,88-1,40). W analizie śmierci z jakiejkolwiek przyczyny (978 zgonów) współczynnik ryzyka wyniósł 0,99 (95% CI, 0,87-1,12). Nie stwierdzono nadmiernego ryzyka hiperkalcemii lub innych działań niepożądanych.

Autorzy podsumowali, że suplementacja witaminą D nie powodowała mniejszej częstości występowania nowotworów inwazyjnych lub zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu z placebo.

Do góry