Aktualności naukowe

Kwasy tłuszczowe n-3 (omega-3) a zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym i nowotworom

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wyższe spożycie kwasów tłuszczowych n-3 (zwanych również kwasami tłuszczowymi omega-3) wiązało się z mniejszym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów w kilku badaniach obserwacyjnych. Nie wiadomo natomiast, czy suplementacja kwasami tłuszczowymi n-3 ma takie same skutki w ocenie ogólnego ryzyka tych chorób.

Przeprowadzono randomizowaną, kontrolowaną placebo próbę z podaniem kwasów tłuszczowych n-3 (w dawce 1 g dziennie) w profilaktyce pierwotnej chorób układu krążenia i raka wśród mężczyzn w wieku 50 lat lub starszych i kobiet w wieku 55 lat lub starszych w Stanach Zjednoczonych. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych) i wszelkiego rodzaju nowotwory złośliwe.

W sumie 25 871 uczestników, w tym 5106 rasy czarnej, zostało poddanych randomizacji. Podczas mediany okresu obserwacji wynoszącej 5,3 r. duże zdarzenie sercowo-naczyniowe wystąpiło u 386 uczestników w grupie n-3 i 419 w grupie placebo (HR: 0,92 [95% CI, 0,80-1,06]; p = 0,24). Raka inwazyjnego rozpoznano u 820 uczestników w grupie n-3 oraz u 797 w grupie placebo (HR: 1,03 [95% CI, 0,93-1,13]; p = 0,56). W analizach kluczowych drugorzędowych punktów końcowych współczynniki ryzyka były następujące: dla wszystkich zdarzeń sercowo-naczyniowych – 0,93 (95% CI, 0,82-1,04), dla zawału mięśnia sercowego – 0,72 (95% CI, 0,59-0,90), dla udaru mózgu – 1,04 (95% CI, 0,83-1,31), dla śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych – 0,96 (95% CI, 0,76-1,21), dla śmierci z powodu raka (341 zgonów z powodu raka) – 0,97 (95% CI, 0,79-1,20). W analizie śmierci z jakiejkolwiek przyczyny (ogółem 978 zgonów) współczynnik ryzyka wyniósł 1,02 (95% CI 0,90-1,15). Nie zaobserwowano nadmiernego ryzyka krwawienia lub innych poważnych działań niepożądanych.

W podsumowaniu autorzy stwierdzili, że suplementacja n-3 kwasami tłuszczowymi nie spowodowała mniejszej częstości poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych lub raka w porównaniu z placebo.

Do góry