Prawo

Nieprawidłowe badania histopatologiczne a zbędna mastektomia – kto ponosi odpowiedzialność?

adw. dr n. prawnych Paweł Brzezicki

Adres do korespondencji: adw. dr n. prawnych Paweł Brzezicki, ul. Nowe Ogrody 37a/1, 80-803 Gdańsk, e-mail: pbrzezicki@bglaw.pl

• Omówienie historii pacjentki i skutków błędnej oceny badania histopatologicznego

• Błąd diagnostyczny jako podstawa roszczenia o zadośćuczynienie

• Odpowiedzialność diagnosty a odpowiedzialność klinicysty

Pacjentka W. była poddawana leczeniu hormonalnemu, w trakcie którego wykonano badanie USG (1996 r.). Podczas badania stwierdzono guz wielkości 8 mm w lewej piersi. Procedurę przeprowadzono w szpitalu. Następnie w tymże podmiocie wykonano biopsję cienkoigłową, na podstawie której postawiono rozpoznanie raka zrazikowego z przerzutem do węzła pachy lewej. Kilkanaście dni później pacjentka była konsultowana w jednym z centrów onkologii. W trakcie badania fizykalnego stwierdzono guz lewej piersi o wielkości 3 cm, w związku z czym (w szczególności mając na uwadze postawione wcześniej w eniu hormonalnemu, w trakcie którego wykonano badanie USG (1996 r.). Podczas badania stwierdzono guz wielkości 8 mm w lewej piersi. Procedurę przeprowadzono w szpitalu. Następnie w tymże podmiocie wykonano biopsję cienkoigłową, na podstawie której postawiono rozpoznanie raka zrazikowego z przerzutem do węzła pachy lewej. Kilkanaście dni później pacjentka była konsultowana w jednym z centrów onkologii. W trakcie badania fizykalnego stwierdzono guz lewej piersi o wielkości 3 cm, w związku z czym (w szczególności mając na uwadze postawione wcześniej w szpitalu rozpoznanie) skierowano kobietę na zabieg mastektomii.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Enigmatyczna informacja

Operację tę wykonano w centrum onkologii. Makroskopowo nie stwierdzono zmienionych węzłów pachowych. Przeprowadzone niemal miesiąc później badanie histopatologiczne materiału pobranego od [...]

Pacjentka występuje o zadośćuczynienie

W 2009 r. pacjentka otrzymała ze szpitala skierowanie na badanie radiologiczne, gdzie jako rozpoznanie wskazano „nowotwór piersi lewej, stan po amputacji”. [...]

Wyrok zgodny z zasadami współżycia społecznego

Za moment, w którym pacjentka (powódka) uzyskała jednoznaczną informację o tym, że nie miała nowotworu i takie rozpoznanie było błędne, sąd [...]

Podsumowanie

Przedmiotowa sprawa uwidacznia, jak duże znaczenie ma staranne wykonanie badania histopatologicznego, stanowiącego niejednokrotnie zasadniczy punkt wyjściowy dla dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego. Obrazuje [...]
Do góry