Onkologia po Dyplomie Nr 06 (grudzień) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2019
Felieton
Aktualności naukowe
Temat numeru
Wczesna diagnoza
Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego
Opieka nad chorym onkologicznym
Opis przypadku
Pacjent w terminalnym stadium choroby nowotworowej
Prawo