Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Przyspieszone napromienianie części piersi wiązkami zewnętrznymi w porównaniu z napromienianiem całej piersi po operacji oszczędzającej u kobiet z rakiem przewodowym in situ

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii, im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Napromienianie całej piersi frakcjonowane 1 × dziennie przez 3-5 tygodni po operacji oszczędzającej pierś zmniejsza ryzyko miejscowego nawrotu oraz cechuje się dobrymi wynikami kosmetycznymi. W celu zapewnienia wygodniejszego leczenia opracowano przyspieszone częściowe napromienianie piersi (APBI – accelerated partial breast irradiation) na lożę guza w ciągu tygodnia. W przedstawianym badaniu oceniono, czy APBI wiązkami zewnętrznymi nie jest gorsze od napromieniania całej piersi (WBI – whole breast irradiation).

Prezentowane wieloośrodkowe, randomizowane badanie typu non-inferiority przeprowadzono w 33 ośrodkach onkologicznych w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Kobiety w wieku 40 lat lub starsze z rakiem przewodowym in situ albo rakiem piersi bez prz...

Między 7 lutego 2006 r. a 15 lipca 2011 r. do badania włączono 2135 kobiet: 1070 przydzielono losowo do APBI, a 1065 do WBI. W grupie APBI 6 pacjentek wycofało się przed leczeniem, 4 kolejne nie otrzymały radioterapii, a 16 otrzymało napromieniani...

Do góry