Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Radioterapia w porównaniu z przezustną chirurgią robotową z usunięciem układu chłonnego szyi u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym ustnej części gardła

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii, im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Przezustna chirurgia robotowa (TORS – transoral robotic surgery) z jednoczesnym usunięciem układu chłonnego szyi zastąpiła w Stanach Zjednoczonych radioterapię jako najczęstszy sposób leczenia raka płaskonabłonkowego ustnej części gardła (OPSCC – oropharyngeal head and neck squamous cell carcinoma). Dotychczas jednak żadne randomizowane badania nie porównywały tych metod. Celem prezentowanego badania było oszacowanie różnic w jakości życia (QoL – quality of life) rok po zakończonym leczeniu.

Pacjentów w wieku 18 lat lub starszych, w stopniu sprawności wg skali Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0-2, z guzami OPSCC T1-T2, N0-2 (≤4 cm) losowo przydzielono (1:1) do grupy radioterapii (70 Gy, z chemioterapią, jeśli N1-2) lub TORS z...

Do góry