Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Olanzapina w połączeniu ze standardową terapią przeciwwymiotną w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Olanzapina w dawce 10 mg dodana do standardowego leczenia przeciwwymiotnego, zawierającego aprepitant, palonosetron i deksametazon, jest zalecana w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią. Wytyczne sugerują, że należy rozważyć zmniejszenie dawki do 5 mg, aby zapobiec sedacji. W kilku badaniach II fazy dawka 5 mg wykazała działanie równoważne z dawką 10 mg oraz korzystny profil bezpieczeństwa w odniesieniu do senności. W prezentowanym badaniu oceniono skuteczność olanzapiny w dawce 5 mg w połączeniu ze standardową terapią przeciwwymiotną w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią opartą na cisplatynie.

Do góry