Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Trastuzumab derukstekan u pacjentek z uprzednio leczonym HER2-dodatnim rakiem piersi

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Trastuzumab derukstekan (DS-8201) jest koniugatem przeciwciało–lek, złożonym z przeciwciała anty-HER2 (ludzkiego receptora naskórkowego czynnika wzrostu 2) i cytotoksycznego inhibitora topoizomerazy I. W badaniu I fazy (polegającym na ustaleniu dawki) u większości pacjentek z zaawansowanym HER2-dodatnim rakiem piersi wystąpiła odpowiedź na DS-8201 (średni czas trwania odpowiedzi wynosił 20,7 miesiąca). Potwierdzenia wymagała skuteczność trastuzumabu derukstekanu u kobiet z HER2-dodatnim rakiem piersi leczonych wcześniej trastuzumabem emtanzyną.

W prezentowanym otwartym, wieloośrodkowym badaniu II fazy oceniono skuteczność trastuzumabu derukstekanu u dorosłych pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi z przerzutami, które były wcześniej leczone trastuzumabem emtanzyną. W pierwszej części ba...

Do góry