Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Śmiertelność związana z COVID-19 u pacjentów poddawanych chemioterapii lub innym terapiom przeciwnowotworowym

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Postulowano, że pacjenci z rozpoznaniem choroby nowotworowej, szczególnie ci poddawani ogólnoustrojowemu leczeniu przeciwnowotworowemu, są narażeni na zwiększone ryzyko śmiertelności z powodu COVID-19. Taka hipoteza może mieć znaczący wpływ na leczenie pacjentów z rakiem. Celem omawianego badania było opisanie cech klinicznych i demograficznych oraz wyników leczenia COVID-19 w tej grupie chorych.

W prezentowanym prospektywnym badaniu obserwacyjnym wszyscy pacjenci z rakiem zgłaszający się do sieci ośrodków onkologicznych w Wielkiej Brytanii kwalifikowali się do projektu monitorowania koronawirusa u chorych na raka (UKCCMP – UK Coronavirus ...

Od 18 marca do 26 kwietnia 2020 r. dokonano analizy 800 pacjentów z rozpoznaniem raka i objawowej infekcji COVID-19. Wśród nich 412 (52%) miało łagodny przebieg COVID-19, natomiast 226 (28%) zmarło. Ryzyko zgonu było istotnie związane z zaawansowa...

Do góry