Prawo

Czy odstąpienie od diagnostyki nowych dolegliwości u chorego w stanie terminalnym jest błędem?

adw. dr n. prawn. Paweł Brzezicki1
dr n. med. Jan Brzezicki2
lek. Joanna Ratuszyńska3

1Kancelaria Adwokat dr Paweł Brzezicki

2Centrum Kliniczno-Badawcze w Elblągu

3Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Adres do korespondencji:

adw. dr n. prawnych Paweł Brzezicki

ul. Nowe Ogrody 37a/1

80-803 Gdańsk

e-mail: pawel.brzezicki@gmail.com

© 2020 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

  • Stan terminalny a faza terminalna – różnicowanie pojęć
  • Nowe dolegliwości u chorego w stanie terminalnym spowodowanym chorobą nowotworową – zasady postępowania
  • Prawo pacjenta do współdecydowania o rozpoczęciu diagnostyki

W artykule podejmujemy próbę odpowiedzi na pytanie: czy odstąpienie od diagnostyki nowych dolegliwości i pogarszającego się stanu zdrowia pacjenta w stanie terminalnym wynikającym z choroby nowotworowej jest błędem, który może zrodzić odpowiedzialność prawną i dyscyplinarną?

Stan terminalny a faza terminalna

Na wstępie należy ustalić, co powinno się rozumieć pod pojęciem stanu terminalnego. Przyjmujemy, że jest to nieodwracalny stan spowodowany chorobą, która doprowadziła do postępującego, poważnego i trwałego pogorszenia zdrowia, a możliwości terapeutyczne jej leczenia przyczynowego zostały wyczerpane. W związku z tym istnieje uzasadnione medyczne przekonanie, że leczenie przyczynowe tego stanu byłoby nieskuteczne, a wręcz mogłoby zagrażać życiu. Mowa tu o pacjentach, którym zgodnie z aktualną wiedzą medyczną można zaoferować wyłącznie leczenie objawowe w ramach opieki paliatywnej (BSC – best supportive care).

Jednocześnie należy podkreślić, że nie stawiamy znaku równości między pojęciem stanu terminalnego (rozumianego jak wyżej) a fazy terminalnej, czyli takim stadium choroby, w przypadku którego można z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać śmierci chor...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Stan terminalny a faza terminalna

Na wstępie należy ustalić, co powinno się rozumieć pod pojęciem stanu terminalnego. Przyjmujemy, że jest to nieodwracalny stan spowodowany chorobą, która [...]

Strategie postępowania w zależności od charakteru objawów

Kolejną sprawą jest ustalenie, co należy rozumieć pod pojęciem nowych dolegliwości. Nie ma wątpliwości, że progresja choroby nowotworowej niejednokrotnie nie tylko [...]

Postępowanie w przypadku pacjenta w fazie terminalnej

Jednocześnie powyższy wzorzec powinien znajdować zastosowanie, o ile pacjent w stanie terminalnym nie znajduje się w fazie terminalnej, czyli w stanie, [...]

Prawo pacjenta do współdecydowania o wdrożeniu diagnostyki

Na koniec należy stwierdzić, że chorzy terminalnie, którzy nie są jeszcze w fazie terminalnej, powinni – zgodnie z prawami pacjenta – [...]

Do góry