Onkologia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2020

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2020
Słowo wstępne
Aktualności naukowe
Temat numeru
Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego
Opis przypadków
Pacjent po leczeniu onkologicznym
Psychoonkologia