Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Durwalumab z chemioterapią pierwszego rzutu u wcześniej nieleczonych pacjentów ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Istnieje silna, niezaspokojona potrzeba poprawy terapii systemowej w międzybłoniaku opłucnej. Chemioterapia z cisplatyną i pemetreksedem poprawia przeżycie, a coraz częściej stosowaną metodą leczenia tej choroby są inhibitory punktów kontrolnych. Celem badania była ocena aktywności durwalumabu, przeciwciała anty-PD-L1, podawanego w trakcie i po chemioterapii pierwszego rzutu z cisplatyną i pemetreksedem u pacjentów z zaawansowanym złośliwym międzybłoniakiem opłucnej.

DREAM było wieloośrodkowym, jednoramiennym, otwartym badaniem II fazy, przeprowadzonym w 9 szpitalach w Australii. Do badania kwalifikowali się pacjenci w wieku 18 lat lub starsi, z potwierdzonym histologicznie nieoperacyjnym złośliwym międzybłoni...

Do góry