Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Radioterapia po radykalnej prostatektomii

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Optymalny czas radioterapii po radykalnej prostatektomii u pacjentów z rakiem prostaty nie został dotychczas precyzyjnie określony. Celem badania było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa uzupełniającej radioterapii ze strategią obserwacji z radioterapią ratunkową po progresji biochemicznej.

Badanie RADICALS-RT odbyło się w akredytowanych ośrodkach w Kanadzie, Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Do badania włączono pacjentów z co najmniej 1 czynnikiem ryzyka progresji biochemicznej po radykalnej prostatektomii (patologiczny stopień T...

Od 22 listopada 2007 r. do 30 grudnia 2016 r. do badania włączono 1396 pacjentów – 699 (50%) losowo przydzielono do radioterapii ratunkowej i 697 (50%) do radioterapii uzupełniającej. Przydzielone grupy były zrównoważone pod względem średniej wiek...

Do góry