Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wpływ chemioterapii o zmniejszonej intensywności z użyciem oksaliplatyny i kapecytabiny na jakość życia i kontrolę choroby u starszych i słabych pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka i przełyku

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Starsi i/lub słabsi pacjenci są niedostatecznie reprezentowani w randomizowanych badaniach klinicznych oceniających skuteczność nowych terapii w leczeniu różnych chorób nowotworowych. Aby wypełnić tę lukę, potrzebne są dostosowane do tej populacji badania. Podejmowanie decyzji terapeutycznych w przypadku starszych i/lub słabych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami można usprawnić za pomocą oceny geriatrycznej (GA – geriatric assessment). Tacy pacjenci na ogół odnoszą korzyść ze zmniejszenia intensywności chemioterapii.

Prezentowane randomizowane badanie kliniczne GO2 miało na celu optymalizację dawkowania chemioterapii u starszych i/lub słabych pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka i przełyku i zbadanie wyjściowej GA jako narzędzia do podejmowania decyzji dotyczących leczenia. Było to badanie typu noninferiority. Zrekrutowano pacjentów, dla których chemioterapia skojarzona w pełnej dawce została uznana za nieodpowiednią ze względu na zaawansowany wiek i/lub wątłość organizmu.

Do góry