Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Wybrane doniesienia z kongresu European Society for Medical Oncology (ESMO) 2021
Badanie CheckMate 651: Niwolumab + ipilimumab vs EXTREME jako leczenie pierwszego rzutu w przypadku nawrotowego/przerzutowego płaskonabłonkowego raka rejonu głowy i szyi

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Mimo ostatnich postępów w leczeniu pacjentów z nawrotowym/przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem rejonu głowy i szyi (R/M SCCHN – recurrent/metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck) trwałe korzyści w zakresie przeżycia pozostają nieuchwytnym celem. CheckMate 651 to randomizowane badanie fazy 3, w którym oceniono schemat NIVO + IPI w porównaniu z EXTREME jako leczenie pierwszej linii u pacjentów z R/M SCCHN kwalifikujących się do podania pochodnych platyny.

Pacjenci z chorobą nawrotową i/lub przerzutową bez wcześniejszego leczenia systemowego w tym wskazaniu oraz w stopniu sprawności ECOG 0-1 zostali losowo przydzieleni 1:1 do ramienia NIVO + IPI (Nivo 3 mg/kg co 2 tygodnie oraz IPI 1 mg/kg co 6 tygo...

Do góry