Temat numeru

Czerniak skóry ‒ praktyczne wskazówki diagnostyczne dla lekarzy rodzinnych

dr hab. n. med. Michał Sobjanek1,4
dr n. med. Martyna Sławińska1,4
prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha2,4
dr n. med. Kamil Drucis3,4

1Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
2Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny
3Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
4Centrum Diagnostyki i Leczenia Czerniaka Skóry, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Michał Sobjanek

Katerdra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii,

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

e-mail: msobjanek@gumed.edu.pl

  • Syntetyczne opracowanie skierowane do lekarzy niedermatologów, głównie rodzinnych, którzy często biorą udział w diagnostyce nowotworów, również skóry
  • Artykuł opatrzony licznymi zdjęciami różnego rodzaju zmian skórnych

Na całym świecie, również w Polsce, systematycznie wzrasta częstość zachorowań na nowotwory skóry, w tym czerniaka. Co istotne, wraz ze wzrostem wartości współczynników zachorowalności spada wartość współczynników zgonów z powodu tego nowotworu. Wynika to ze zwiększającej się świadomości społecznej dotyczącej nowotworów skóry, doskonalszych narzędzi diagnostycznych (dermoskopia, wideodermoskopia) oraz zmiany strategii badań diagnostyczno-profilaktycznych. Tendencje te zauważalne są również w naszym kraju, choć wyniki leczenia tego nowotworu nadal są niezadowalające. Obecnie dąży się do stanu, w którym chorzy na czerniaka skóry nie będą umierać z tego powodu, ponieważ jest to nowotwór stosunkowo łatwy do rozpoznania, a leczenie jego wczesnych stadiów jest proste i skuteczne.

Niniejsze syntetyczne opracowanie (część zagadnień skrócono i znacznie uproszczono, część pominięto) skierowane jest do lekarzy niedermatologów, głównie lekarzy rodzinnych, których udział w diagnostyce nowotworów, również skóry, jest znaczący. Autorzy, zdając sobie sprawę z realiów systemu podstawowej opieki zdrowotnej w naszym kraju, starali się dostosować artykuł do potrzeb i możliwości lekarza rodzinnego, wierząc, że jego treść będzie przystępna, praktyczna i przyczyni się do udoskonalenia współpracy diagnostycznej między lekarzami rodzinnymi, dermatologami, chirurgami i onkologami w zakresie diagnostyki i leczenia czerniaka skóry.

Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce czerniaka skóry

Biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia lekarza rodzinnego, zasadniczą jego rolą będzie wyodrębnienie spośród swoich pacjentów osób obarczonych dużym ryzykiem zachorowania na nowotwory skóry (w tym czerniaka) i skierowanie ich do poradni dermatologicznej (tab. 1). Lekarz dermatolog po określeniu osobniczego ryzyka zachorowania na nowotwory skóry ustala częstotliwość rutynowych badań ukierunkowanych na ich detekcję (najczęściej co 6-12 miesięcy przez całe życie pacjenta). Badanie takie obejmuje badanie fizykalne całej powierzchni skóry i błon śluzowych z użyciem dermatoskopu i/lub wideodermatoskopu. W zależności od potrzeb obrazy dermoskopowe oraz zdjęcia kliniczne chorych powinny być archiwizowane i porównywane w określonych odstępach czasu. Pacjenci otrzymują informacje o objawach wymagających niezwłocznej konsultacji (tab. 2). Podejrzane zmiany są wycinane diagnostycznie (biopsja wycięciowa).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rola lekarza rodzinnego w diagnostyce czerniaka skóry

Biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia lekarza rodzinnego, zasadniczą jego rolą będzie wyodrębnienie spośród swoich pacjentów osób obarczonych dużym ryzykiem zachorowania [...]

Umiejscowienie czerniaka skóry

Czerniaki najczęściej dotyczą skóry tułowia i kończyn oraz twarzy (czerniaki wywodzące się z plam soczewicowatych u osób po 60 roku życia), [...]

Wczesny czerniak skóry

Najważniejszymi czynnikami rokowniczymi u chorych bez przerzutów są grubość i obecność mikro-/owrzodzenia ogniska pierwotnego czerniaka. Grubość nacieku nowotworu (według Breslowa) jest [...]

Czerniak skóry zaawansowany miejscowo

Dla potrzeb tego opracowania zaawansowanym czerniakiem określa się guzy, których naciek przekracza 0,8 mm (według Breslowa). Zmiany te z reguły są [...]

Czerniak amelanotyczny i hipomelanotyczny

Pewna niewielka część czerniaków skóry, szczególnie u osób o jasnych fototypach skóry (I i II), jest pierwotnie lub wtórnie pozbawiona barwnika, [...]

Czerniak skóry u dzieci

Mediana zachorowań na czerniaka w Polsce wynosi około 50 lat, a jedynie 1% czerniaków rozpoznawany jest u dzieci. Nie zwalnia to z [...]

Czerniak skóry u ciężarnych

Czerniak skóry jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym w czasie ciąży. Nie wykazano dotychczas, aby stan ten predysponował do jego rozwoju, mimo [...]

Różnicowanie czerniaka skóry

Czerniak skóry wymaga różnicowania z wieloma rozrostami melanocytowymi i niemelanocytowymi. Należy podkreślić, że odróżnienie wczesnego czerniaka od niektórych znamion melanocytowych (głównie [...]

Dermoskopia

Rola badania dermoskopowego w diagnostyce czerniaka skóry jest obecnie niepodważalna. W tej chwili na rynku dostępne są dermoskopy ręczne (w tym [...]

Potwierdzenie rozpoznania

Wykwity podejrzane o utkanie czerniaka należy wyciąć diagnostycznie. Biopsja wycinająca w tym przypadku polega na wycięciu wykwitu w całości z 1-2-mm [...]

Monitoring pacjentów po przebytym czerniaku skóry

W zależności od zaawansowania czerniaka skóry po zakończonym leczeniu chirurgicznym lub onkologicznym wykonywane są dodatkowe badania laboratoryjne i obrazowe ujęte w [...]

Podsumowanie

Zwiększenie częstości zachorowań na czerniaka skóry i ambicja wyleczenia wszystkich chorych determinują działania zmierzające do wczesnego rozpoznania tego nowotworu. Dotyczy to [...]

Do góry