Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego

Podstawowe zasady leczenia bólu u chorych na nowotwory – aktualne wytyczne

dr hab. n. med. Monika Rucińska

Katedra Onkologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Monika Rucińska

Katedra Onkologii,

Wydział Lekarski Collegium Medicum,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

e-mail: m_rucinska@poczta.onet.pl

 • Główne zasady farmakoterapii bólu nowotworowego
 • Szczegółowe omówienie poszczególnych szczebli drabiny analgetycznej World Health Organization

Ból u chorych na nowotwory może występować na każdym etapie diagnostyki i leczenia choroby nowotworowej. Może być pierwszym objawem choroby. Dolegliwości bólowe odczuwa połowa chorych w fazie leczenia radykalnego i prawie wszyscy w fazie terminalnej. Ból może też występować w okresie remisji, a także u osób, które zakończyły leczenie onkologiczne nawet wiele lat wcześniej. Bóle u chorych na nowotwory spowodowane są samym procesem nowotworowym, diagnostyką i leczeniem oraz wyniszczeniem. U tych osób mogą też występować bóle koincydencyjne niezwiązane z chorobą zasadniczą.

Ból w chorobie nowotworowej traci swoje fizjologiczne uzasadnienie – nie ma charakteru informacyjnego ani ostrzegawczego. W znacznej mierze pogarsza natomiast jakość życia chorych, uniemożliwia normalne funkcjonowanie oraz pełnienie odpowiednich ról rodzinnych, społecznych i zawodowych, przypomina o chorobie i śmierci, może prowadzić do depresji.

Zastosowanie się do zasad World Health Organization (WHO) pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego efektu przeciwbólowego u 70-90% chorych doznających bólu związanego z chorobą nowotworową, jednak analizy wykazują, że prawie 40% tych pacjentów na różnych etapach choroby nadal odczuwa bóle, a w zaawansowanym okresie choroby ponad 60% pacjentów cierpi z powodu bólu.

Podstawową metodą leczenia bólu nowotworowego jest farmakoterapia.

Główne zasady farmakoterapii bólu nowotworowego

Główne zasady farmakoterapii bólu nowotworowego obejmują:

 • rozpoznanie bólu, ocenę jego charakteru i nasilenia
 • zastosowanie odpowiedniego leku przeciwbólowego zależnie od rodzaju bólu i jego natężenia
 • zastosowanie odpowiedniej dawki leku przeciwbólowego zależnie od jego rodzaju i nasilenia bólu
 • podawanie leku przeciwbólowego w równych odstępach czasu zależnie od jego farmakokinetyki i farmakodynamiki, tak aby utrzymywać analgetyczne stężenie leku w surowicy
 • podawanie leku przeciwbólowego odpowiednią drogą, o ile to możliwe, doustnie; możliwe jest też podawanie analgetyku inną drogą, jeżeli okazuje się skuteczna i jest akceptowana przez chorego
 • odpowiednie łączenie leków z jednego szczebla drabiny analgetycznej WHO i zmienianie preparatów na silniejsze zgodnie z tą drabiną, jeśli maksymalne dawki leków z danego szczebla są niewystarczające
 • w przypadku stosowania analgetyków w postaci preparatów długo działających zaopatrzenie pacjenta w odpowiednie preparaty szybko działających leków przeciwbólowych na wypadek bólów przebijających
 • stosowanie koanalgetyków, tj. leków niebędących analgetykami, ale wspomagających ich działanie przeciwbólowe
 • w przypadku bólu neuropatycznego zastosowanie dodatkowych leków o udowodnionej skuteczności w leczeniu tego rodzaju bólu
 • przeciwdziałanie objawom niepożądanym stosowanych analgetyków
 • poinformowanie pacjenta i jego opiekunów o zasadności leczenia przeciwbólowego, konieczności regularnego, zgodnego z zaleceniami stosowania leków, możliwości wystąpienia objawów niepożądanych i sposobach ich łagodzenia
 • dokładne monitorowanie skuteczności prowadzonego leczenia i jego działań niepożądanych
 • zastosowanie innych niż farmakologiczne metod leczenia bólu, gdy te okazują się niewystarczające.
Do góry