Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Liczba limfocytów przed leczeniem w przewidywaniu korzyści z jednoczesnej chemioterapii i radioterapii w raku ustnej części gardła

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Istnieje potrzeba udoskonalenia sposobu doboru pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym ustnej części gardła (OPSCC – oropharyngeal squamous cell carcinoma) do deeskalacji leczenia. Zbadano, czy bezwzględna liczba limfocytów (ALC – absolute lymphocyte count) przed leczeniem pozwala przewidzieć korzyść w zakresie OS z jednoczesnego dodania chemioterapii do radykalnej radioterapii.

Było to badanie obserwacyjne obejmujące pacjentów z OPSCC poddawanych radioterapii z intencją wyleczenia, z jednoczesną chemioterapią z użyciem cisplatyny lub bez niej (n = 791), z zewnętrzną, niezależną walidacją w oddzielnej placówce (n = 609). ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Istnieje potrzeba udoskonalenia sposobu doboru pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym ustnej części gardła (OPSCC – oropharyngeal squamous cell carcinoma) do deeskalacji leczenia. Zbadano, czy bezwzględna liczba limfocytów (ALC – absolute lymphocyte count) przed leczeniem pozwala przewidzieć korzyść w zakresie OS z jednoczesnego dodania chemioterapii do radykalnej radioterapii.

Było to badanie obserwacyjne obejmujące pacjentów z OPSCC poddawanych radioterapii z intencją wyleczenia, z jednoczesną chemioterapią z użyciem cisplatyny lub bez [...]

Do góry