Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Redaktor Naczelny

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Kolejny przygotowany numer „Pediatrii po Dyplomie” powinien spełnić Państwa oczekiwania z powodu różnorodności tematów w nim poruszanych. Szczególnie polecam artykuł „Nadpłytkowość u noworodków i niemowląt”, który dotyczy problemu bardzo często obserwowanego w tym okresie życia, będącego powodem dużego niepokoju nie tylko rodziców i lekarzy POZ, ale również pediatrów. Uważam, że zawarte w nim informacje pogłębią naszą wiedzę w tym zakresie i uporządkują nasze postępowanie wobec dziecka z nadpłytkowością.

Zachęcam Państwa także do przeczytania artykułu „Naczyniaki u dzieci – ważne informacje dla pediatry”, w którym kompleksowo i niezwykle wnikliwie przedstawiono zasady postępowania z pacjentami, u których występuje ten problem.

Niezwykle ciekawy i interesujący klinicznie jest opis przypadku 16-letniej dziewczynki, u której rozpoznano zespół całkowitej niewrażliwości na androgeny.

Z uwagi na częstość występowania problemu bardzo oczekiwany będzie z pewnością artykuł „Przewlekły katar u dzieci – plan postępowania”. Z powodu złożonego patomechanizmu i prawdopodobieństwa nakładania się kilku czynników sprawczych przewlekły nieżyt nosa jest chorobą o niejednorodnej klasyfikacji i nomenklaturze, co sprawia olbrzymie trudności diagnostyczne i lecznicze pediatrom i lekarzom pierwszego kontaktu, dlatego w artykule przedstawiono obowiązujące definicje, klasyfikacje, metody diagnostyki i różnicowania przewlekłych nieżytów nosa u dzieci oraz dostępne możliwości terapeutyczne.

Zachęcam również do zapoznania się z pozostałymi niezwykle interesującymi artykułami: „Kiedy objawy kliniczne wskazują na wrodzoną wadę serca u dziecka?”, „Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia w świetle nowych wytycznych”, „Kamica układu moczowego u dzieci: postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne” oraz „Uraz tępy oka lewego u 7-letniego pacjenta”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry