Problemy prawne w pediatrii

Prawne aspekty prowadzenia obchodu lekarskiego

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

Problem, który podejmuję w tym artykule, dotyczy prawnych aspektów obchodów prowadzonych w szpitalach. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat uczynię historię, którą przedstawił mi jeden z lekarzy pediatrów. Otóż w czasie porannego obchodu z ordynatorem na sali wieloosobowej, gdy ordynator zaczął zadawać pytania o rozpoznanie i włączone leczenie, matka małoletniej pacjentki poprosiła, żeby wyprosić innych rodziców z sali. Lekarz ten pyta, czy matka miała prawo tego zażądać. Już w tak krótkiej historii pojawia się wiele zagadnień, które nie są wcale prawnie jednoznaczne. Postaram się je poniżej zasygnalizować i na kanwie tego zdarzenia odnieść do wskazanej w tytule problematyki.

Analizę prawną opisanej sytuacji należy zacząć od tego, że podstawowe przepisy polskiego prawa medycznego – takie jak ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta czy ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – w ogóle nie dostrz...

Niezależnie od powyższego trzeba pamiętać o obowiązku respektowania praw pacjenta. Każdy pacjent, w tym małoletni, ma prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.2 W przypadku dzieci, które jako osoby niepełnoletnie nie...

Do góry