Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Redaktor Naczelny

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Numer „Pediatrii po Dyplomie”, który Państwo właśnie otrzymujecie, zawiera wiele ciekawych artykułów. „Noworodek matki chorej na cukrzycę” jest jednym z nich. Nieprawidłowo wyrównana cukrzyca w czasie ciąży może być przyczyną wielu zaburzeń adaptacyjnych występujących w okresie noworodkowym, zwiększonej umieralności oraz licznych powikłań mających wpływ na rozwój dziecka i w konsekwencji stan zdrowia w wieku dorosłym.

Niektóre z artykułów, na przykład „Zaburzenia karmienia u dzieci – plan postępowania diagnostycznego”, „Zapalenie mięśnia sercowego u dzieci” oraz „Zapalenie oskrzelików – czy pediatra jest nadal bezradny?”, pomogą Państwu usystematyzować wiedzę w wymienionym zakresie.

Mam nadzieję, że także w pozostałych artykułach niniejszego numeru znajdziecie Państwo wiele przydatnych w codziennej pracy porad, wskazówek i zaleceń. Szczególnie polecam artykuł umieszczony w dziale „Ostry dyżur pediatryczny”, w którym omówiono zasady postępowania w przypadku ukąszenia przez pająki i węże oraz użądlenia przez skorpiony i jeżowce.

Szczerze zachęcam Państwa do lektury.

Do góry