Pediatria po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2016

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Onkologia
Immunologia w przypadkach
Ostry dyżur pediatryczny
Omówmy to na przypadkach
Problemy prawne w pediatrii