Problemy prawne w pediatrii

Informowanie rodzica o następstwach proponowanego leczenia dziecka

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

W procesie udzielania świadczeń zdrowotnych dzieciom prawa mają nie tylko dzieci, lecz także ich rodzice (nazywani przez przepisy prawa przedstawicielami ustawowymi). W artykule zajmę się jednym z podstawowych praw rodzica pacjenta niepełnoletniego, tj. prawem do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o dających się przewidzieć następstwach zastosowania wobec dziecka metod leczniczych (dalej: obowiązek informowania o następstwach leczenia).1

Z informowaniem rodziców pacjentów niepełnoletnich wiąże się pięć istotnych kwestii. Po pierwsze, prawu rodzica pacjenta niepełnoletniego odpowiada obowiązek lekarza, co oznacza, że lekarz (poza sytuacjami wyjątkowymi) ma ustawowy obowiązek inform...

Do góry