Wytyczne

Wytyczne American Academy of Pediatrics dotyczące zapobiegania grypie i jej kontroli w sezonie 2018/2019

lek. Ewa Czerwińska
dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw.

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw., Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 2-2A, 50-368 Wrocław; e-mail: redakcja@medical-tribune.pl

W artykule omówiono wytyczne American Academy of Pediatrics (AAP) dotyczące zapobiegania grypie i jej kontroli w sezonie 2018/2019, które ukazały się w czasopiśmie „Pediatrics” w październiku tego roku [2018;142(4):e20182367].

Wytyczne na sezon 2018/2019

  1. Najskuteczniejszą formą profilaktyki przeciwko grypie jest sezonowe szczepienie wszystkich osób powyżej 6 miesiąca życia.
  2. AAP zaleca stosowanie szczepionki inaktywowanej trój- lub czterowalentnej jako preparatu z wyboru u dzieci. Efektywność żywej szczepionki była niewystarczająca w zeszłych sezonach i jest nieznana w obecnym.
  3. Żywa szczepionka przeciwko grypie może być zastosowana u dzieci powyżej 2 roku życia, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, a które w innym przypadku nie zostałyby zaszczepione.
  4. Wszystkie szczepionki przewidziane na sezon 2018/2019 zawierają szczep grypy A(H1N1) podobny do obecnego w szczepionkach w poprzednim sezonie, natomiast szczepy A(H3N2) oraz B różnią się w porównaniu z poprzednim sezonem.
  5. Wszystkie dzieci, u których rozpoznano alergię na jajo kurze, mogą być zaszczepione przeciwko grypie bez dodatkowych środków ostrożności poza tymi, które są zalecane dla wszystkich innych szczepień.
  6. Kobiety ciężarne, niezależnie od wieku ciążowego, mogą otrzymać jedynie inaktywowaną szczepionkę przeciwko grypie. Szczepiąc się, chronią nie tylko siebie, ale także – dzięki przezłożyskowemu transferowi przeciwciał – swoje nienarodzone dziecko. Kobiety, które urodziły, a nie były zaszczepione przeciwko grypie w czasie ciąży, powinny być do tego zachęcone przed opuszczeniem oddziału położniczego. Szczepienie przeciwko grypie jest bezpieczne również w trakcie karmienia piersią.
  7. Szczepienie pracowników ochrony zdrowia jest niezbędne, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu wirusa grypy wśród pacjentów, szczególnie tych z grup ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby.
  8. Pediatrzy powinni szybko identyfikować pacjentów, u których rozpoznanie grypy jest prawdopodobne, aby można było włączyć terapię przeciwwirusową. Najlepsze efekty przynosi leczenie zastosowane w ciągu 48 godzin od początku objawów. Terapię powinno się jednak rozpatrzyć także w późniejszym czasie, jeśli dziecko jest w złym stanie ogólnym lub należy do grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy.

Wprowadzenie

Wraz z rozpoczynającym się kolejnym sezonem grypowym American Academy of Pediatrics (AAP) opublikowała uaktualnione wytyczne dotyczące zapobiegania grypie i jej leczenia.

W Stanach Zjednoczonych sezon grypowy 2017/2018 należał do ciężkich ze względu na duży odsetek hospitalizacji i śmiertelności wśród dzieci. Do połowy sierpnia 2018 roku zgłoszono 179 zgonów dzieci z powodu grypy (mniej więcej połowa przypadków dot...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Skład i dawkowanie szczepionki przeciwko grypie

Skuteczność szczepionek przeciwko grypie jest zmienna i zależy od wielu czynników, w tym od wieku i stanu zdrowia szczepionej osoby, typu [...]

Działania niepożądane szczepionki przeciwko grypie

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi po zastosowaniu szczepionki inaktywowanej są objawy miejscowe: ból, tkliwość lub obrzęk w miejscu podania szczepionki. Objawy ogólne, takie [...]

Przeciwwskazania do szczepienia przeciwko grypie

Według AAP jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko grypie jest reakcja anafilaktyczna lub ciężka reakcja alergiczna na którykolwiek składnik szczepionki. Dzieci [...]

Leczenie przeciwwirusowe oraz chemioprofilaktyka

Zgodnie z zaleceniami AAP lekiem z wyboru w leczeniu grypy pozostaje doustny oseltamiwir. Akceptowanymi lekami są także wziewny zanamiwir (u pacjentów [...]

Do góry