Ostre powikłania cukrzycy u dzieci

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

e-mail: agnieszka.szadkowska@wp.pl

Small szadkowska agnieszka 1 opt

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

  • Cukrzycowa kwasica ketonowa, stan hiperglikemiczno-hiperosmolarny, hipoglikemia – przyczyny, obraz kliniczny, powikłania
  • Schematy postępowania terapeutycznego w przebiegu ostrych powikłań cukrzycy

W Polsce w ciągu ostatnich 30 lat zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci wzrosła 5-krotnie, co czyni tę chorobę jedną z najczęstszych w tej populacji i powoduje, że prawie każdy lekarz pediatra spotkał lub spotka pacjenta z cukrzycą. Mimo postępów w leczeniu cukrzycy chorzy nadal narażeni są na występowanie ostrych powikłań stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Zaburzenia dotyczące zarówno stanów hipoglikemicznych, jak i stanów hiperglikemicznych mogą wystąpić w każdym momencie życia chorego na cukrzycę, a ich przebieg często jest bardzo dynamiczny.

Hipoglikemia

Obecnie zarówno u dzieci, jak i dorosłych przyjmuje się dwie wartości progowe stężenia glukozy we krwi pozwalające na rozpoznanie hipoglikemii:

  • ≤70 mg/dl (≤3,9 mmol/l) – stężenie alertowe, konieczne jest wówczas spożycie węglowodanów prostych i dostosowanie dawek leków obniżających glikemię
  • <54 mg/dl (<3,0 mmol/l) – istotna klinicznie hipoglikemia.

Ciężka hipoglikemia u dzieci jest definiowana jako zdarzenie związane z poważnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (w tym śpiączka i drgawki), wymagające pomocy osób trzecich w celu aktywnego podania węglowodanów, glukagonu lub podjęcia innych działań korygujących. Należy podkreślić, że młodsze dzieci potrzebują pomocy opiekunów w przypadku każdego epizodu hipoglikemii.

Hipoglikemia jest najczęściej występującym ostrym powikłaniem cukrzycy u dzieci. Częstość ciężkich niedocukrzeń wynosi 5-20/100 pacjentów/rok. Większość dzieci leczonych insuliną doświadcza lekkich niedocukrzeń kilka, kilkanaście razy w miesiącu.

W tabeli 1 przedstawiono najczęstsze przyczyny hipoglikemii u dzieci chorych na cukrzycę typu 1.

Small 73602

Tabela 1. Przyczyny hipoglikemii u dzieci chorych na cukrzycę typu 1

Small 73625

Tabela 2. Objawy hipoglikemii u dzieci z cukrzycą

Na początku hipoglikemii pojawiają się symptomy adrenergiczne, a następnie występują objawy neuroglikopenii (tab. 2).

U małych dzieci objawy hipoglikemii mogą być niespecyficzne, takie jak: ból głowy, brzucha czy kończyn, nudności, uczucie zmęczenia, zaburzenia zachowania (płaczliwość, drażliwość).

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia hipoglikemii to:

  • wiek <6 roku życia
  • dłuższy czas trwania cukrzycy
  • nieświadomość hipoglikemii
  • poprzednie epizody hipoglikemii
  • znaczna zmienność glikemii
  • niskie i wysokie wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c).

Nieświadomość hipoglikemii, czyli brak odczuwania patologicznie niskich (≤70 mg/dl, tj. ≤3,9 mmol/l) wartości glikemii, jest znacznie częstsza u dzieci niż u dorosłych, zwłaszcza podczas snu. Większość młodszych dzieci nie budzi się w nocy z powodu hipoglikemii. Problem ten dotyczy również części nastolatków. Nieświadomość hipoglikemii stanowi istotne zagrożenie wystąpienia ciężkiej hipoglikemii, w tym śpiączki hipoglikemicznej. Z tego powodu pacjenci z tej grupy powinni stosować systemy ciągłego monitorowania glikemii wyposażone w alarmy niskich wartości glikemii.

Leczenie hipoglikemii

Przytomnym pacjentom trzeba jak najszybciej podać 10-15 g glukozy lub słodzonych napojów (0,3 g glukozy/kg m.c.) i po 10-15 min skontrolować stężenie glukozy we krwi. W przypadku ryzyka nawrotu hipoglikemii powinni oni później spożyć węglowodany złożone i po 60 min powtórzyć pomiar glikemii. U dzieci, które odmawiają przyjęcia łatwo przyswajalnych węglowodanów doustnie lub wymiotują albo mają nasiloną biegunkę, można również zastosować glukagon.

Do góry